19.října 2013   Rock Machine - GoldSprint Jesenický Surovec 2013

PDF dokument s výsledky abs výsledky PDF dokument s výsledky muži PDF dokument s výsledky ženy

Mercedes Benz - GoldSprint CMT 2013 - celkové pořadí 11. kolo

PDF dokument s výsledky abs muži PDF dokument s výsledky abs ženy

6.října 2013   Mercedes Benz - GoldSprint CMT 2013 Okolozlína

PDF dokument s výsledky abs výsledky PDF dokument s výsledky muži PDF dokument s výsledky ženy

29.září 2013   Mercedes Benz - GoldSprint CMT 2013 Královéhradecká 50

PDF dokument s výsledky abs výsledky PDF dokument s výsledky muži PDF dokument s výsledky ženy

15.září 2013   Mercedes Benz - GoldSprint CMT 2013 Okoloprahy

PDF dokument s výsledky abs výsledky PDF dokument s výsledky muži PDF dokument s výsledky ženy

8.září 2013   Mercedes Benz - GoldSprint CMT 2013 Okoloželezek

PDF dokument s výsledky abs výsledky PDF dokument s výsledky muži PDF dokument s výsledky ženy

25.srpna 2013   Mercedes Benz - GoldSprint CMT 2013 Okoloplzně

PDF dokument s výsledky abs výsledky PDF dokument s výsledky muži PDF dokument s výsledky ženy

11.srpna 2013   Mercedes Benz - GoldSprint CMT 2013 Okoloostravy

PDF dokument s výsledky abs výsledky PDF dokument s výsledky muži PDF dokument s výsledky ženy

20.července 2013   Mercedes Benz - GoldSprint CMT 2013 Okoloústí

PDF dokument s výsledky abs výsledky PDF dokument s výsledky muži PDF dokument s výsledky ženy

23.června 2013   Mercedes Benz - GoldSprint CMT 2013 Okololipna

PDF dokument s výsledky abs výsledky PDF dokument s výsledky muži PDF dokument s výsledky ženy

14.června 2013   Rock Machine - Goldsprint LSH Kooperativa

PDF dokument s výsledky abs výsledky PDF dokument s výsledky muži do 35 PDF dokument s výsledky muži 36+ PDF dokument s výsledky ženy do 30 PDF dokument s výsledky ženy 31+

2.června 2013   Mercedes Benz - GoldSprint CMT 2013 Okolohradce

PDF dokument s výsledky abs výsledky PDF dokument s výsledky muži PDF dokument s výsledky ženy

25.května 2013   Mercedes Benz - GoldSprint CMT 2013 Okoloolomouce

PDF dokument s výsledky abs výsledky PDF dokument s výsledky muži PDF dokument s výsledky ženy

8.května 2013   Mercedes Benz - GoldSprint CMT 2013 Okololiberce

PDF dokument s výsledky abs výsledky PDF dokument s výsledky muži PDF dokument s výsledky ženy